Buhayin ang inyong mga leksyon kahit saan at kalian!

Sa pamamagitan ng pag “scan” o “tap” sa inyong mga “devices” gamit ang Assemblr EDU, nagiging buhay ang mga aralin dahil sa 3D at “augmented reality”. Sobrang nakakatuwa at nakakaaliw ang pag-aaral dahil dito.

SIGN UP
TO EXPLORE

Napakaraming nakalaan para sa inyong silid-aralan!

Suriin kung ano-ano ito upang makalikha ng inyong pangarap na silid-aralan. 

Maraming sangkap na katangian upang magawa mo ang nararapat.

Mag upload ng mga document, biswal, at mga nagawang 3D at AR – lahat ng ito para lamang sa inyo

Maraming nakahandang “interactive learning materials” na madali gamitin

Gamit ang higit na isang daang AR “learning materials”, makakapag-aral ka na ng masaya at matiwasay.

Gumawa na sariling likhain. 

May mahigit isang libong 3D objects para sa inyong AR lessons.

Mayroon din itong “cross-platform”

Sobrang dali nitong gamitin, kahit kalian or kahit saan, sa pamamagitan lamang ng inyong “devices”

What can you do with
Assemblr EDU?

Engage Your Students Better

Spark student engagement with a new way to learn, 3D and Augmented Reality bring digital objects into the real world to ignite curiosity and enhance understanding.

Bring you class closer, together

Simplify your fun way of teaching with features designed to make the classroom more collaborative. Set up classes according to subjects, so it’s easy for you to share materials, collect projects, and see what’s going on. Anytime, anywhere.

Prepare Lessons In A Minute

Access dozens of lesson plans, modules and educational contents, all ready to present in AR. Or express yourself with 1000+ free 3D objects to choose from, and enhance them with 3D texts, images, and videos. Assemblr has all the tools and inspirations — all you need to do is put it together.

Mga Pahayag nga mga Guro.

Create beautiful webflow sites with this flowbase free template.
Clone for free and get started building a site today.

Nakakagawa ako ng mga 3D objects at mga eksena na magagamit ng aking klase. Ang pinaka-nakakatuwa na karanasan ng aking mga mag-aaral ay ang paggamit ng AR at VR ng Assemblr apps.
Mohd Fadzli Bin Ishak
Primary School Teacher, Malaysia
Natutuwa ang aking mga mag-aaral tuwing gumagamit kami ng AR sa kanilang pinag-aaralan. Sa ngayon, mas mahirap na ang mga inaaral nila. Gamit ang AR, nagiging buhay ang mga leksyon sa klase.
Boonyanoot Insawat
Teacher, Suphanburi,Thailand
Ang pag-aaral sa pamamagitan ng isang “innovative application” na maaring gamitin ng kahit anong asignatura at antas ay talaga nga naming nakaktuwa at nakaka-udyok na mas mag-aral pa ng mabuti. Sobrang dali din ng kanyang “interface” na sinisigurado ang mahusay na kalabasan.
Ibán de la Horra Villacé
Professor of Secondary Education, Spain
Ang Assemblr ay isa sa mga pinakamagaling na 3D/4D app na tinutulungan udyukin ang mga mag-aaral upang mas maintindihan ang kanilang pinag-aaral sa mas madali at nakakatuwang paraan.
Phuti Ragophala
Skype Master Teacher, South Africa
This simple platform provides an interactive learning environment and creates creative projects with augmented and virtual reality.
Eyad Ahmed Alsouqi
Primary School Teacher, Palestine
Tinutulungan ng Assemblr ang mag-aaral na gamitin at maintindihan ang mga konsepto napag-aralan sa pamamagitan ng mga likhain. Mas nagiging buhay ang mga aralin tuwing nagagamit at naiintindihan nila ito.
Mike Pitcher
Director, Learning Environments

Tamasahin ang 50% na bawas sa mga “subscription plans” para sa unang dalawang daan at limampung “registrants”! Eclaim lng ito dito!

Subukan ang Assemblr EDU ngayon na!

DOWNLOAD NOW